آموزش مکالمه فشرده

سوال و جواب ها در مصاحبه شغلی

سوال و جواب ها در مصاحبه شغلی
  بهترین پاسخ ها به سوالات مصاحبه شغلی مشترک انگلیسی شما به دنبال یک شغل به زبان انگلیسی هستید.خود این کار به نوبه خود دارای استرس های بسیار زیادی است.این استرس ها زمانی افزایش میابد که از شما برای یک مصاحبه شغلی دعوت به عمل میآید. حالا که یک دعوت نامه مصاحبه شغلی را دریافت کردهاید بهتر است در ابتدا به شما تبریک بگوییم. اما حالا نگرانی اصلی ما این است که آیا شما برای این مصاحبه شغلی ب به زبان انگلیسی آماده هستید؟ آیا حالا زمان وحشت است؟ چگونه می توانم جواب بدهم؟ آنها چه می خواهند بپرسند؟ آیا واقعا بر آنها تاثیر میگذارم و من را استخدام میکنند؟ در گام اول برای موفقیت باید برای شم...
Read More