آموزش انگلیسی در محل کار

نکات ضروری مکالمه انگلیسی در محل کار

نکات ضروری مکالمه انگلیسی در محل کار
5 نکته ضروری برای استفاده از انگلیسی در محل کار اگر شما این مطلب را باز کرده اید به این معناست که توانسته اید با یک مصاجبه شغلی به زبان انگلیسی به خوبی یک شغل عالی کسب کنید.پس پیش از هر کاری به شما برای این موفقیت بزرگ در زندگی تبریک میگوییم.اما اشتغال در یک محیط به زبان خارجی میتواند کمی ترسناک باشد چرا که شما تا به این لحظه فقط از مکالمات روزمره زبان انگلیسی استفاده میکرده اید اما از حالا و در محل کار باید با مباحث مختلف به مکالمه زبان انگلیسی بپردازید وهمچنین ممکن است لازم باشد که گفتوگو های تجاری نیز انجام دهید.بنابراین خانه مکالمه مهندس زبان مطلبی را فراهم کرده است که میتوانید با پایان د...
Read More