کارگاه مکالمه(کلاس خصوصی)

آموزش خصوصی مکالمه

کلیه مطالب و نکات دوره مهندسی مکالمه  بصورت فوق فشرده و در طی 15 جلسه تدریس خواهد شد
تعداد: 2 یا 3 نفر
طول دوره: یک یا دوماه(بسته به نظر زبان آموز)
مدت زمان کلاس: 2 ساعت


 

 

 

 

 

 

 

 

0 comments