مکالمه پزشکی و بیمارستانی

آموزش مکالمه زبان انگلیسی ویژه پزشکان

۱۵ جلسه 90 دقیقه ای زمان برگزاری جامع ترین و کاربردی ترین دوره مکالمات در بیمارستان و مراکز درمانی بین پرستاران ، بیماران و پزشکان است که خانه مکالمه مهندس…

15 جلسه 90 دقیقه ای  زمان برگزاری جامع ترین و  کاربردی ترین دوره مکالمات در بیمارستان و مراکز درمانی بین پرستاران ، بیماران و پزشکان است که خانه مکالمه مهندس زبان بر آن است به زبان آموزان و دانشجویان این رشته آموزش دهد

دوره جامع مکالمات پزشکی و بیمارستانی

 

با رشد روز افزون بیمارستانهای خصوصی و طرح جامع گردشگری سلامت(حضور و درمان بیماران خارجی در ایران)،نیاز به یادگیری مکالمه فصیح انگلیسی در بین کارکنان بیمارستان ها خصوصا پزشکان و پرستاران بیشتر از پیش احساس میشود.حتی این قشر خدوم و تحصیل کرده موقعیت های شغلی بیشماری در خارج از کشور دارند که دلیلی دیگر به نیاز یادگیری مکالمه زبان انگلیسی در این قشر است.

حال برای این مهم ،منبعی جامع و بایسته که صرفا به آموزش مکالمه انگلیسی در محیط بیمارستان بین پرستاران،بیماران و پزشکان بپردازد در بین کتب آموزش زبان انگلیسی خالی است.گروه مهندس زبان با بررسی چندین وبسایت اینترنتی و کتب پزشکی، مجموعه ای موجز و در عین حال جامع از مکالمات در بیمارستان را طی 6 ماه کار شبانه روزی تهیه و گرداوری کرده است  که احساس می شود  این است که مجموعه ای بدیع و بی نظیر تا به حال در بین تالیفات در امر آموزش فشرده انگلیسی به این بزرگان است.
خانه مکالمه مهندس زبان بر آن است که این مجموعه گرانبها را طی 15 جلسه 90 دقیقه ای به زبان آموزان و دانشجویان این رشته آموزش دهد.

قابل یاداوری است که این دوره فشرده را به تمامی دانشجویان پزشکی،مامایی،پرستاری،دندان پزشکی،داروسازی و همه افرادی که به نوعی با بیمارستان و بیمار و……..سرکار دارند توصیه میکنیم.چرا که کل این دوره صرفا به آموزش مکالمه می پردازد و با کلاس های زبان تخصصی ویژه دانشجویان پزشکی و پرستاری تفاوتی ماحوی و غیر قابل قیاس دارد.

ریز مطالب ارائه شده در این دوره فشرده آموزشی مکالمه (جامع ترین سرفصل های مکالمه در این دوره تدریس خواهد شد):

 General English
Greetings
Asking people to do things
Getting information and directions
Apologizing
Thanking
Hotel
Medicine language
Helping a patient
Feeling stomach
Annual examination with diabetic person
At the emergency room
Recurring a pain
Infection
Some troubling symptoms
Joint pain
Physical examination
Pain that comes and goes
A Prescription
Getting patient details
conversation between Dr. and patient
Make an appointment with the dentist
At a doctor
Doctor visit
I would like to see a Dr.
Doctor`s diagnosis
Sample conversations
Some medical useful phrases
Dialogue between patient and receptionist
Dialogue between patient and Dr.
Scheduling a surgery date
patient at patient accounts
At the Dr.Dialogues and Vocab list
Important words with examples
What to say at the Dr?

0 comments