مهاجرت و یادگیری مکالمه زبان انگلیسی

مهاجرت و مکالمه زبان انگلیسی

در سالهای اخیر مهاجرت افراد به کشورهای دیگر افزایش چشمگیر داشته است به طوری که جامعه شناسان بسیاری موضوع مهاجرت را بررسی کرده اند و به دنبال علل و عوامل مهاجرت پرداخته اند.

آنها به بررسی فشار عواملی که مردم را مجبور میکند که خانه و کاشانه شان را ترک کنند و به امید یک زندگی ایده آل ،یک شغل مناسب یا…باشند و عواملی کششی که آنها را به سوی مناطق جدید جذب میکنند، پرداخته اند.
میتوان گفت عوامل ترغیب کننده مهاجرت یا محرک مهاجرت ،فرم های مختلفی دارد که گاهی اوقات این عوامل هیچ چاره ای بجز ترک کشور را برای افراد باقی نمی گذرد.

به عنوان مثال:
1.نبود شغل
2.فقر
3.جنگ یا آزار و اذیت سیاسی و مذهبی
4.تغییرات آب وهوایی جهان و پدیده بیابان زدایی که معشیت میلیون ها نفر در سراسر جهان را مورد تهدید قرار می دهند.

دلایل دیگر مهاجرت جنبه های مثبت برخی از کشورها در جذب مهاجران است که نمیتوان نادیده گرفت.این عوامل باعث افزایش روزافزون مهاجرت افراد به این کشورها میشود.به عنوان مثال:
1.استاندارد های بالاتر برای زندگی یا دستمزد بالاتر
2.آزادی اجتماعی
صرف نظر از انواع مهاجرت که ممکن است به دلایل فشارها و مشکلات در کشورهای مبدا یا به دلیل عوامل جذب کننده کشورهای مقصد که مردم را به سوی خود جذب میکنند و نویدبخش یک زندگی ایده آل را میدهند، ناخودآگاه اولین چیزی که به ذهن افراد مهاجر خطور میکند آموزش و یادگیری زبان می باشد و تبدیل به یک دغدغه میشود. اینکه چطور در مدت زمان کوتاهی بتوانند به این مهم دست یابند. چرا که بدون این ابزار مهم رسیدن به هر رویایی را برای مهاجران کم رنگ می کندو گویی رنگ و بوی خود را از دست میدهد.

مهاجرت و مکالمه زبان انگلیسی

بدون شک بدون این مهارت کلامی امکان مهاجرت برای افراد به نوعی سخت میکند. به محض ورود به یک کشور بیگانه اولین چیزی که لازم است  ،داشتن مهارت مکالمه ای با افراد آن کشور است.   قدرت مکالمه زبان انگلیسی برای موفقیت در هر حیطه ای داشتن یک ارتباط و همزبانی حایز اهمیت است و اولین و مهم ترین ابزار ارتباط دانستن زبان و فرهنگ آن کشور می باشد و در این میان مهارت مکالمه زبان انگلیسی بر هیچ کس پوشیده نیست و نمی توان آن را نادیده گرفت به طوری که وقتی سخن از مهاجرت میشود ناخودآگاه توانایی بالا در مکالمه ی زبان انگلیسی به همراه آن ودر کنار آن می آید.

One comment