مکالمه زبان انگلیسی در فرودگاه

مکالمه زبان انگلیسی درفرودگاه

 

مکالمات انگلیسی در فرودگاه

برای سفر به بسیاری از کشور ها نیاز به پرواز های دو مرحله ای است اما بارها شنده اید که افراد در این گونه سفر ها با مشکل مواجه میشوند و یا آنقدر استرس دارند که در هنگام توقف دچار دردسر های بسیار بزرگی میشوند.خانه مکالمه مهندس زبان در این مطلب برای یادگیری مکالمه زبان انگلیسی راهکاری را در نظر گرفته است که برای شما بسیار مفید خواهد بود.

نکات مهم مکالمه ای در فرودگاه 

پر کاربردترین واژگان مورد استفاده در مکالمه زبان انگلیسی در فرودگاه ها را در این نوشتار برایتان جمع آوری کرده ایم و به نمایش گذاشته ایم . میتوانید نظرات خود را در باره این واژگان و اصطلاحات با ما در میان بگذارید.

?Which is your luggage

کدامیک از بارها/چمدان‌ها مال شماست؟

Good to declare.

کالاهایی که باید اظهار شوند.

Nothing to declare.

کالاهایی که نیازی به اظهار آنها نیست.

Anything to declare.

آیا چیزی که شامل عوارض گمرکی شود دارید؟

?Have you got anything to declare

آیا چیزی که شامل عوارض گمرکی شود دارید؟

I have nothing to declare.

چیزی برای اظهار ندارم.

No, nothing just the normal allowances.

خیر. هیچ چیز. فقط چیزهای عادی مجاز

I have only my personal things.

فقط لوازم شخصی‌ام است.

?Have you read the customs form ,sir

آیا شما فرم گمرک را خوانده‌اید؟

Yes, I have.

بله خوانده‌ام.

?Ok then, Could you open up your suitcase for me, please

خوب است. پس آیا چمدان‌هایتان را لطف می‌کنید برای من باز کنید؟

Have you got any tobacco?

آیا هیچ سیگاری دارید؟

I only have two boxes of cigarettes.

من فقط دو بسته سیگار دارم.

economy class
(بلیط) درجه دو

They’ re going to book an economy class ticket to New York

قصد دارم یک بلیط درجه دو به نیویورک رزرو کنم

first class

(بلیط) ممتاز ( از لحاظ امکاناتی که به مسافران داده می‌شود این نوع بلیط از دو نوع دیگر بهتر است )

Next time I want to fly first class

دفعه بعدی می‌خواهم با ممتاز بروم

Flight attendant

مهماندار هواپیما

gate

(در) ورودی به باند

Flight 728 to Rome will leave from gate A27

پرواز 728 به رم از ورودیA27 پرواز خواهد کرد .

عبارت های پر کاربرد در مکالمه انگلیسی در فرودگاه 

مکالمه زبان انگلیسی در فرودگاهidentification, ID

اوراق شناسایی

A: I’d like to book a flight to Tokyo for next Saturday
B: Certainly, can I see your ID please?

من می‌خواهم یک بلیط به توکیو برای شنبه آینده رزرو کنم

البته، می‌توانم اوراق شناسایی شما را ببینم؟

long-haul flight

پرواز طولانی

It is a long-haul flight from Iran to Thailand

پرواز ایران به تایلند طولانی است.

on time

به موقع

Your flight will depart on time

پرواز شما به موقع حرکت خواهد کرد

one-way ticket

بلیط رفت، بلیط یکسره

( بلیط رفت و برگشت: return ticket یا round-trip ticket)

I’d like to book a one-way ticket to France

می‌خواهم یک بلیط رفت به فرانسه رزرو کنم.

Pilot

خلبان

stopover, layover

توقف بین راه (موقعی که یک هواپیما در یک پرواز طولانی قبل از رسیدن به مقصد توقف می کند).

The flight 674 to U.S.A will have a 30-minute layover in Germany.

پرواز 674 به آمریکا 30 دقیقه توقف در آلمان خواهد داشت.

Visa

ویزا

Citizens of many countries need visa to enter the US

شهروندان بسیاری از کشورها نیاز به ویزا / روادید دارند تا وارد ایالات متحده شوند.

 

تمرین بالا اصطلاحاتی پر کاربرد برای واژگان زبان انگلیسی در فرودگاه بود که ممکن است مورد نیاز ما باشد . به طور کلی با هدف مند کردن آموزش میتوان نتایج بهتری از آموزش داشت . چنانچه بسیاری از افراد زمان و هزینه زیادی را صرف یادگیری زبان میکنند و نتیجه ای برداشت نمیکنند .
با هدف مند کردن آموزش میتوان نتایج دلخواه را کسب کرد . میتوانید اطلاعات بیشتری در باره این موضوع در خانه مکالمه انگلیسی مهندس زبان کسب کنید .

 

 

0 comments