مکالمه انگلیسی با خیاط

مکالمه زبان انگلیسی با خیاط

 

تمرین مکالمه زبان انگلیسی با خیاط

تا به این مطلب بسیار درباره نکات و مواردی که باید در گفتگو ها و مکالمات انگلیسی رعایت گنید صحبت کرده ایم اما در این مطلب برای شما از نمونه های مختلف مکالمه زبان انگلیسی یکی را برای شما انتخاب کرده ایم و به آن خواهیم پرداخت که شاید کمتر موسسه ای با آن پرداخته باشد.گفتوگو با خیاط شاید بتواند در هرکشوری برای شما مهم و مفید باشد.

پس ادامه این یکی از مثال های گفت و گو با خیاط را خواهیم دید.

Tailor: What can I do for you, sir?
Myself: I want a suit made.
Tailor: Would you like to buy the cloth from us, sir?
Myself: No. I’ve brought it with me. Here it is.
Tailor: All right. May I take your measurements, sir?
Myself: Yes. I’d like a tight-fitting suit.
Tailor: Right, sir
Myself: Now, how long will it take you to get the suit ready?
Tailor: About three weeks, I think. It takes longer at this time because of Eid-ul-Fitr, you know.
Myself: That’ll be all right. But I’d like to have it before the Eid Day.
Tailor: All right, sir. Would you prefer one inside pocket in the jacket, or two?
Myself: I want three. Two on the left and one on the right.
Tailor: And would you also like a hip-pocket in your trousers, sir?
Myself: No, not really. But I prefer a ticket pocket.
Tailor: very well, sir. Will you call in for a fitting next Tuesday?
Myself: I’d rather come on Wednesday. Oh dear! I haven’t asked you about your charges at all.
Tailor: Don’t worry, sir. Our prices are competitive, and here’s the price list, sir.
Myself: Two thousand and six hundred Taka for making a suit! I think I’ll go elsewhere.
Tailor: recommend FITWELL across the street, sir. Goodbye, sir.

 

مکالمه انگلیسی با خیاط

خیاطی: چه کاری میتوانم انجام دهم! آقا؟
خودم: میخواهم یک کت و شلوار سفارش دهم .
خیاط: آیا می خواهید پارچه را از ما بخرید، آقا؟
خودم: نه آنرا با خود آورده ام اینجاست.
خیاطی: خوب. میتونم اندازه گیری کنم، آقا؟
خودم: بله .من یک کتو شلوار تنگ میخواهم.
خیاط:بسیار خوب!آقا
خودم: حالا، چقدر طول می کشد تا کت و شلوار را آماده کنید؟
خیاطی: فکر میکنم سه هفته طول بکشد.بخاطر عید فطر است حتما شما هم میدانید.
خودم: این درست است. اما من می خواهم قبل از روز عید آن را داشته باشم.
خیاطی: خوب، آقا.شما یک جیب داخل جلیقه میخواهید یا دوتا؟
خودم: من سه تا میخواهم. دو در سمت چپ و یکی در سمت راست.
خیاطی: آیا شما میخواهید روی شلوارتان هم جیب باشد آقا؟
خودم: نه واقعا اما جیب های کوچک خوبند.
خیاط: بسیار خوب، آقا شما میخواهید روز سه شنبه آنرا تحویل بگیرید؟
خود من: من روز چهارشنبه را ترجیح میدهم.اوه عزیزم! من از شما در مورد قیمت هایتان سوال کردم.
خیاط: نگران نباشید، آقا. قیمت ما رقابتی است، اینجا لیست قیمت ها هست، آقا.
خودم: دو هزار و شصت تاک برای ساخت کت و شلوار! من فکر می کنم به جای دیگری می روم
خیاطی: توصیه من خیاطی FITWELL در همین خیابان است آقا. خداحافظ، آقا!

0 comments