مکالمه زبان انگلیسی در 3 ماه

دوره 90 روزه مکالمه زبان انگلیسی

آموزش مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه

چرا مکالمه زبان انگلیسی در 3 ماه؟
چرا خانه مکالمه مهندس زبان در 3 ماه دوره آموزشی مکالمه انگلیسی خود را برگزار می کند؟
و اساسا چرا بهتر است که دوره های نوین مکالمه زبان انگلیسی فشرده و یا حتی فوق فشرده باشد؟
بنای خانه مکالمه مهندس زبان از ابتدای امر بر برگزاری دوره های مکالمه زبان انگلیسی بصورت عمومی و حتی نیمه فشرده در بازه هایی 3 یا 6 ماهه بود.

در ویدیو های زیر تلاش داریم تا یکی از محور های جلسات دوره های آموزشی را با هم مرور کرده و با نحوه تدریس و متد اموزشی آشنا شویم. از این رو انتظار می رود با در نظر گرفتن مواردی از این دست به چالش های یادگیری مکالمه بپردازیم.

از جمله خدمات مهندس زبان دوره های فشرده مکالمه تخصصی است که متناسب با نیاز های مختلف جامعه متخصصین ارائه خواهد شد.

بسته آموزشی تخصصی مکالمه زبان محصول دیگری از خانه مکالمه مهندس زبان است . که با هدف در دسترس بودن خدمات اموزشی برای همه اقشار تولید و تهیه شده است .

محصولات بعدی مهندس زبان نیز در راه است با ما همراه بشید.

دوره  تخصصی 90 روزه آموزش مکالمه 

ولی با پیشرفت کار و تبلیغات بیشتر و حتی ثبت نام زبان آموزان ،درنهایت خانه مکالمه مهندس زبان با پایش داده ها و درخواستهایی که از جانب زبان آموزان دریافت می کرد برآن شد تا تمامی دوره های خود اعم از :
بازرگانی-تجاری
پزشکی-سلامت
آیلتس
و…………
را بصورت فشرده و و یا حتی فوق فشرده برگزار نماید بدین منوال بود که روز بروز بر رضایتمندی زبان آموزان و مخاطبان خانه مکالمه مهندس زبان و حتی متد علمی-آموزشی مهندس زبان افزوده شد.

درانتها گفتنی است که اگر دوره های آموزشی مکالمه زبان انگلیسی بصورت فشرده برگزار نشود آفات زیر را هم برای مجموعه آموزشی و هم برای زبان آموزان درپی خواهد داشت:
1-کسالت آور بودن دوره هایی که بیشتر از 4 ماه طول می کشد.
2-هزینه های بالای دوره های غیرفشرده و عادی در مراکز آموزشی زبان انگلیسی
3-دور شدن زبان آموزان از هدف و آرمان اصلی خود
4-اتلاف وقت زبان آموزان و بدبینی نسبت به زبان انگلیسی

0 comments