نقشه و هدف

همانطور که در تعریف این متد ذکر شد، هدفمند بودن یکی از ویژگی های مدرس و مرکز آموزشی مکالمه زبان انگلیسی باید باشد.ما معتقد هستیم یک فرد در عرصه مکالمات فقط در موارد زیر باید تسلط کافی داشته باشد و ذهن زبان آموز را نباید به موارد فرعی همانند:”گرامرهای پیچیده” یا حتی ضرب المثل های منسوخ درگیر کرد:

موارد مهم در آموزش مکالمه زبان انگلیسی

مکالمات مربوط به ملاقات 2 فرد _ مکالمات ملاقات یک گردشگر

مکالمات در رستوران

مکالمات زبان انگلیسی در سفر(Hoteling-فرودگاه)

معرفی خود و یک همراه _ معرفی اعضای خانواده و بستگان

شرح فعالیت های روزانه

مکالمات تلفنی

مکالمات تجاری،مالی،اقتصادی

آموزش فشرده انگلیسی برای سفر درون شهری-جهت ها-نشانی پرسیدن

آب و هوا-بخشهای مختلف خانه

مکالمات اداری و استخدامی (شغل؛سابقه؛تخصص و…..)

مکالمات دانشگاهی آموزشی

نقشه راه مکالمه زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته (STARTER TO ADVANCE)

مباحث مطرح شده در طول این دوره به تفکیک هرجلسه

پوستر دوره 25 جلسه ای مکالمه

برنامه 25 جلسه ای آموزش فشرده انگلیسی

جلسه سوم:

مکالمات مربوط به ملاقات دو نفر / مکالمات مربوط به ملاقات گردشگری

جلسه ششم:

سفر ، آب و هوا ، تعطیلات

(vacation)

جلسه نهم:

مکالمات تلفنی / حروف اضافه

(at-on-in)

جلسه دوم:

wh-question / افعال طلایی زبان انگلیسی / 30 فعل پرکاربرد و بی قاعده

جلسه پنجم:

مکالمات در رستوران

(food & cooking)

جلسه هشتم:

دوره جلسات 5 تا 8

(review)

جلسه اول :

تدریس افعال tobe /افعال کمکی/ ضمایر فاعلی/ اعداد/ ضمایر مفعولی/ ساعت

جلسه چهارم  :

دوره سه جلسه اول

(Review)

جلسه هفتم :

پوشاک ، اعضای خانواده

فعالیت های روزانه

جلسه دوازدهم :

مرور کلی جلسات 9 تا 11

(review)

جلسه پانزدهم :

افعال دو تکه ای / افعال عبارتی

(pharsalverbs)

جلسه هجدهم :

جملات دو فعلی (verb Forms)

ورزش و سرگرمی

جلسه یازدهم :

سفر درون شهری / جهت ها

نشانی دادن و پرسیدن

جلسه چهاردهم :

کار، شغل (مکالمات اداری)

آموزش ، تحصیل، دانشگاه

جلسه هفتدهم :

توصیف ظاهر انسان (physical Appearance)

صفات ing  دار و صفات ed دار

جلسه دهم :

مکالمات تجاری / مالی و بانکی

(کسب و کار )

جلسه سیزدهم :

جملات شرطی ، زمان حال کامل استمراری

گذشته کامل ، جملات مجهول

جلسه شانزدهم :

دوره جلسات 13 تا 15

(review)

جلسه بیست و یکم  :

انواع ارتباط روزمره (relationship )

فرهنگ / سینما

جلسه بیست و چهارم :

حل نمونه سوالات دورهای پیشین

(IELTS)

جلسه بیستم :

دوره جلسات 17 تا 19

(review)

جلسه بیست و سوم :

مکالمات حقوقی و قضایی

امنیتی / پلیسی

جلسه بیست و پنجم :

حل نمونه سوالات دورهای پیشین

(IELTS)

جلسه نوزدهم :

صفات باطنی انسان

(personality)

جلسه بیسیت و دوم  :

معرفی اعضای بدن

مکالمات پزشکی و بیمارستانی

0 comments