مهندس کیست؟ مهندس زبان چیست؟

مهندسی زبان و مهندسی مکالمه زبان در آموزش زبان چیست؟

مهندس فردی است که با کمترین هزینه و حداقل امکانات از کوتاه ترین مسیر با دقیق ترین محاسبات به هدف میرسد.

مهندس زبان نام برندی آموزشی اولین بار توسط امیرحسین مطهری مطرح شده و تاییدیه “نام زیبا” به همراه مفهوم “علمی و هدفمند” را از تعداد زیادی اساتید و دانشجویان این رشته دریافت کرده است.

مهندسی مکالمه انگلیسی” کوتاه ترین و در عین حال جامعترین دوره آموزش مکالمه انگلیسی است که به زبان آموزان، ابزار های مکالمه، مسیر و نقشه راه آن را می شناساند.

One comment

  • توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد وزمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد.