آسیب شناسی مراکز و متدهای آموزش زبان

طولانی بودن دوره های دانشگاهی و آموزشگاهی( 4 سال آموزش دردانشگاه زمان می برد و حداقل 2 سال نیز آموزش در مراکز آموزشی و آموزشگاه های معتبر طول میکشد)

در اغلب مراکز و آموزشگاها زبان آموز نمی تواند یک جمله فارسی بگوید و همین امر باعث می شود وی نتواند معایب خود در مکالمه زبان انگلیسی و گرامر را رفع کند

ارجاع زبان آموزان به کتب موجود در بازار، حل تمرینه های کتاب کار ( work-book ) حتی تهیه کتب داستان و دادن تمرین های بیش از حد در منزل

.کلاس های شلوغ که در برخی آموزشگاه ها تا 15 نفر هم می رسد

دوره مکالمه زبان انگلیسی در تهران

هزینه های بسیار بالای دوره ها آموزش مکالمه زبان انگلیسی ( کوتاه ترین دوره های ترمیک 18 ماهه است که هزینه ای بالغ بر 4 میلیون دارد)

مدرک گرایی نیز از بزرگترین آفت های آموزش زبان در ایران است ( در برخی برگه های تبلیغاتی 7 یا 8 نوع مدرک آورده شده است و بجای تاکید بر آموزش مکالمه، ذهن زبان آموزان را با دادن مدارک رنگارنگ منحرف میکنند.)

پرداختن فراتر از حد انتظار به ساختار ها و نکات گرامری، برخی مدرسان عزیز هر 16 زمان موجود در انگلیسی را تدریس می کنند!!!

دگرگونی مکرر کتب و منابع آموزشی و حتی اساتید ( در برخی آموزشگاه ها هر 3 سال کلیه منابع و کتب عوض می شود!!!)

ndif; ?>