نکات ناب مکالمه

10 روش برای قدر دانی در مکالمه زبان انگلیسی

Thanks Thanks a lot Thank you so much Thanks a milion Thanks for your help/ Thanks for helping me I really appreciate it i'm really greatful That's so kind of you I can't thank you enough I owe you one
Read More