نظرات زبان آموزان

نازیلا صابر زاده – دکتر اطفال

نازیلا صابر زاده – دکتر اطفال

با اینکه تعداد لغت های زیادی رو بلد بودم اما مکالمه روانی نداشتم که با استفاده از این روش خیلی سریع مشکلات مکالمه خودم رو برطرف کردم و لغات جدیدی رو هم یاد گرفتم

علی احمدی – مهندس مکانیک

علی احمدی – مهندس مکانیک

من روش های مختلفی رو برای یادگیری زبان امتحان کرده بودم اما سرعت یادگیری آنها به نسبت این روش کمتر بود