علی احمدی – مهندس مکانیک

من روش های مختلفی رو برای یادگیری زبان امتحان کرده بودم اما سرعت یادگیری آنها به نسبت این روش کمتر بود

0 comments