بنر

Slider – Clock

با روش: مهندسی مکالمه (روش ECE)

تدریس فرمول های خاص مکالمه به همراه

افعال طلایی انگلیسی با تکیه بر حداقل نکات گرامی

Slider – 520

آیا مکالمه انگلیسی نیاز به فرمول و ابزار دارد؟
چگونه مهندس زبان شویم؟
روش ECE چیست؟!

آموزش انگلیسی

انگیزه

روش معتبر و کارامد

استاد دلسوز

پشتکار

social-media-img-1

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

0 comments