مهندس زبان

آموزش 1000 واژه، اصطلاح و فرمول انگلیسی

• نام زیبا منحصر به فرد و حتی راز آلود اصلی ترین و چشمگیرترین ویژگی ماست.
• این بسته بصـورت تصویری و با زیـرنویس انگلـیسی که نسل اول آن 1000 نکته، اصطلاح و فرمول انگلیسی را در اختیار کاربران خود قرار می دهد.
• هدفمندترین : دقیقا به اصل مکالمه اشاره دارد
• کارآمدترین و ساده ترین : بدون تکیه بر گرامر - آموزش هر دو سبک American – British

آموزش مکالمه انگلیسی بدون گرامر

• اولین مبتکر : تولید کننده بومی ویدئوهای آموزشی مکالمه بهمراه زیرنویس انگلیسی
• به دلیل دل آزردگی زبان آموزان از 2 رکن ساختارهای گرامری و 16 زمان موجود در زبان انگلیسی بسته های مهندس زبان تا حد امکان در 90% ویدئوها هیچ اشاره ای به آن نکات پیچیده و دست و پاگیر نکرده است و فقط در 2 الی 3 فایل آن هم به صورت راهگشا به نحوی که آن ساختارهای دلزده را برای دانشجویان راز زدایی نماید ، به بیان آنها اقدام کرده است.

خرید مستقیم از سایت


برای تهیه بسته آموزشی مهندس زبان روی تصویر مقابل کلیک نمایید.

بالا