کارگاه فشرده زبیان

کارگاه مکالمه انگلیسی

کارگاه مکالمه انگلیسی
[vc_row][vc_column][vc_column_text]کارگاه مکالمه انگلیسی مهندس زبان در مراکز استان ها از جمله کلانشهرهای: تبریز-مشهد-اصفهان-اهواز-شیراز قابل برگزار شدن است به شرط ثبت نام حداقل 15 زبان آموز. البته این کارگاه ها در تهران و به صورت های زیر قابل برگزاری است . ثبت نام فردی : ثبت نام فردی ویژه شرکت در دوره آموزش فشرده انگلیسی ، میتواند توسط اشخاص و بنابر نیاز خود آن ها انجام شود. برای شرکت در کلاس ها و دوره های اموزشی مکالمه زبان انگلیسی، هر فرد با توجه به فیلد کاری و توانایی های شخصی خود می تواند، براساس زمان بندی های امکان پذیر از ظرفیت های موسسه مهندس زبان استفاده کند. البته برای این دس...
Read More