مکالمه زبان انگلیسی

مهاجرت و یادگیری مکالمه زبان انگلیسی

مهاجرت و یادگیری مکالمه زبان انگلیسی
در سالهای اخیر مهاجرت افراد به کشورهای دیگر افزایش چشمگیر داشته است به طوری که جامعه شناسان بسیاری موضوع مهاجرت را بررسی کرده اند و به دنبال علل و عوامل مهاجرت پرداخته اند. آنها به بررسی فشار عواملی که مردم را مجبور میکند که خانه و کاشانه شان را ترک کنند و به امید یک زندگی ایده آل ،یک شغل مناسب یا...باشند و عواملی کششی که آنها را به سوی مناطق جدید جذب میکنند، پرداخته اند. میتوان گفت عوامل ترغیب کننده مهاجرت یا محرک مهاجرت ،فرم های مختلفی دارد که گاهی اوقات این عوامل هیچ چاره ای بجز ترک کشور را برای افراد باقی نمی گذرد. به عنوان مثال: 1.نبود شغل 2.فقر 3.جنگ یا آزار و اذیت سیاسی و مذهبی 4...
Read More

فراگیری مکالمه روزمره زبان انگلیسی

فراگیری مکالمه روزمره زبان انگلیسی
این مقاله از حیاتی ترین بخش ها و عناوین هر سایت آموزش مکالمه زبان انگلیسی می تواند باشد!  چرا که دانستن مکالمه روزمره انگلیسی خود اکسیری دربین تمامی گرایشهای زبان انگلیسی است.چه بسا افرادی که مترجمان قابلی هستند وحتی کتب سخت فلسفی را از انگلیسی به فارسی و بالعکس برمی گردانند ولی قادر به مکالمه نیستند. [vc_separator color="green" border_width="4"][vc_column_text]یا افرادی در حوزه رمان و ادبیات کار می کنند و چندین داستان حماسی،اساطیری و ...را به انگلیسی برگردانده اند ولی همانند موارد بالا عاجز از بیان 10 جمله از بهر هستند!!!! بله عزیزان ، فراگیری مکالمه روزمره انگلیسی خود بعنوان رکنی اساسی د...
Read More