مکاامه ساده زبان انگلیسی

مکالمه ساده زبان انگلیسی

مکالمه ساده زبان انگلیسی
تعمدا دو عنوان زیر را توامان انتخاب کردم بدلیل اینکه مکالمه انگلیسی روزمره و فرایند آموزش آن باید به ساده ترین نحو باشد.به هیچ وجه مدرسان عزیزی که صرفا مکالمه تدریس می کنند نباید از ضرب المثل هایی منسوخ و اصطلاحاتی پیجیده و نکات گرامری دست و پا گیر در روش تدریس خود بهره گیرند. مکالمه ساده زبان انگلیسی-مکالمه انگلیسی روزمره بنده شخصا اعتقاد دارم هرچه روش مندی(متدولوژی) ما ساده تر و قابل فهم تر باشد و بیشتر به سمت نکات کاربردی جهت استفاده در مکالمات انگلیسی روزمره برویم، دایره زبان آموزان ما وسیع تر خواهد شد.[vc_message message_box_color="vista_blue" icon_fontawesome="fa fa-server"]برای ساخت ج...
Read More