مهاجرت و مکالمه زبان

مهاجرت و یادگیری مکالمه زبان انگلیسی

مهاجرت و یادگیری مکالمه زبان انگلیسی
[vc_row][vc_column][vc_column_text] در سالهای اخیر مهاجرت افراد به کشورهای دیگر افزایش چشمگیر داشته است به طوری که جامعه شناسان بسیاری موضوع مهاجرت را بررسی کرده اند و به دنبال علل و عوامل مهاجرت پرداخته اند. آنها به بررسی فشار عواملی که مردم را مجبور میکند که خانه و کاشانه شان را ترک کنند و به امید یک زندگی ایده آل ،یک شغل مناسب یا...باشند و عواملی کششی که آنها را به سوی مناطق جدید جذب میکنند، پرداخته اند. میتوان گفت عوامل ترغیب کننده مهاجرت یا محرک مهاجرت ،فرم های مختلفی دارد که گاهی اوقات این عوامل هیچ چاره ای بجز ترک کشور را برای افراد باقی نمی گذرد. به عنوان مثال: 1.نبود شغل 2.فقر ...
Read More