تمرین مکالمه

مکالمه انگلیسی با خیاط

مکالمه انگلیسی با خیاط
  تمرین مکالمه زبان انگلیسی با خیاط تا به این مطلب بسیار درباره نکات و مواردی که باید در گفتگو ها و مکالمات انگلیسی رعایت گنید صحبت کرده ایم اما در این مطلب برای شما از نمونه های مختلف مکالمه زبان انگلیسی یکی را برای شما انتخاب کرده ایم و به آن خواهیم پرداخت که شاید کمتر موسسه ای با آن پرداخته باشد.گفتوگو با خیاط شاید بتواند در هرکشوری برای شما مهم و مفید باشد. پس ادامه این یکی از مثال های گفت و گو با خیاط را خواهیم دید. Tailor: What can I do for you, sir? Myself: I want a suit made. Tailor: Would you like to buy the cloth from us, sir? Myself: No. I’ve brought it with me. Here i...
Read More