اتاق گرفتن به زبان انگلیسی

مکالمه زبان انگلیسی در هتل

مکالمه زبان انگلیسی در هتل
مکالمه انگلیسی در هتل یکی از مهمترین و اصلی ترین مکالماتی که در کشور های خارجی و هنگامی که به سفر میروید باید انجام شود در هتل هاست.مکالمه زبان انگلیسی اصلی ترین و کاربردی ترین شیوه های رفع نیزا در کشور های خارجی به حساب می آید.مکالمه زبان انگلیسی در هتل میتواند بسیار مفید باشد..بنابر این خانه مکالمه مهندس زبان به ارائه دوره های فشرده مکالمه زبان انگلیسی میپردازد.در ادامه این مطلب نیز ما برای شما به بررسی دو مورد اصلی در هتل ها یعنی گرفتن اتاق و تسویه حساب صحبت خواهیم کرد. 1-اتاق گرفتن Conversation: check in A: I’d like to check in. My name’s Pennington, B: Would you m...
Read More