کارگاه مکالمه(کلاس خصوصی)

آموزش خصوصی مکالمه

کلیه مطالب و نکات دوره مهندسی مکالمه  بصورت فوق فشرده و در طی ۱۵ جلسه تدریس خواهد شد
تعداد: ۲ یا ۳ نفر
طول دوره: یک یا دوماه(بسته به نظر زبان آموز)
مدت زمان کلاس: ۲ ساعت


 

 

 

 

 

 

 

 

0 دیدگاه