مکالمات ویژه کارفرمایان،بازرگانان و صاحبان مشاغل

مکالمات تجاری

برگزاری دوره آموزش فشرده انگلیسی در مدت زمان ۴۵ روز کاری ویژه کارفرمایان و صاحبان مشاغل و بازرگانان در طی ۱۵ جلسه آموزشی

در حالت کلی دوره اصلی  آموزش فشرده انگلیسی مهندس زبان ،شامل ۲۵ جلسه می باشد و حدود ۳ ماه طول می کشد.این دوره به صورت کامل  به همه زبان آموزان بدلیل جامعیت آن توصیه می شود .ولی برخی افراد خاص که نوعا از قشر کارفرما،بازرگان و صاحبان مشاغل هستند و بدلیل ماموریت یا سفری که در پیش دارند، خواهان برگزاری این دوره به صورت فوق فشرده در مدت ۴۵ روز کاری هستند.گروه مهندسی مکالمه  برای این بزرگواران نیز چاره ای اندیشیده است.!

[/vc_column]

برای این عزیزان دیگر تمامی مطالب دوره اصلی و فشرده مهندس زبان را بدلیل کمبود وقت تدریس نحواهد شد،  بلکه فقط موارد حیاتی و کاربردی تر که در ماموریت یا سفر خود با آنها سر و کار خواهند داشت ارائه خواهد شد.

سرفصل های آموزشی مکالمه ویژه کارفرمایان،بازرگانان و صاحبان مشاغل

مکالمات ملاقات دو فرد/مکالمات ملاقات یک گردشگر

-افعال کمکی-ضمایر فاعلی و مفعولی و صفات ملکیtobeافعال طلایی انگلیسی-افعال

معرفی خود و همراهان/ مکالمات تلفنی

دوره ۳ جلسه اول

مکالمات در هتل

مکالمات در فرودگاه

مکالمات مالی/تجاری

دوره جلسات ۵ الی ۷

مختصری نکات گرامری شامل:(حال ساده-گذشته ساده-آینده ساده-ماضی نقلی-حال و گذشته استمراری)

سفر درون شهری-نشانی پرسیدن/دادن

سفر برون شهری/اقامت کردن

دوره جلسات ۹ الی ۱۱

 فرق اعداد( ساده-کسری-امین-مرتبه)would و will پنجاه فعل پرکاربرد روزانه و بی قاعده

مکالمات در رستوران

دوره کل مطالب گفته شده

کلیه سرفصل های آموزشی طی ۱۵ جلسه تدریس خواهد شد که بدیهی است مابقی موارد که شامل:مکالمات پزشکی و درمانی-مکالمات حقوقی قضایی مکالمات ورزشی و……ارائه نخواهند شد

[/vc_row]

0 دیدگاه